Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Collection Horizontal Image
Thương hiệu
Khoảng giá
Danh mục

Máy hái chè

MÁY HÁI CHÈ CẦM TAY HONDA KAWASAKI GX25
10,990,000₫
máy hái chè
MÁY HÁI CHÈ ĐƠN OCHIAI GX25
10,500,000₫
máy hái chè
MÁY HÁI CHÈ HONDA KAWASAKI GX35
11,900,000₫
máy hái chè
MÁY HÁI CHÈ HONDA MITSHUBISHI GX25
6,700,000₫
máy hái chè
MÁY HÁI CHÈ HONDA MITSHUBISHI GX35
6,500,000₫
máy hái chè
MÁY HÁI CHÈ OCHIAI AM120 ĐỘNG CƠ 4 THÌ
14,850,000₫
máy hái chè
MÁY HÁI CHÈ PLUCKER OH25
11,900,000₫
máy hái chè
MÁY HÁI CHÈ PLUCKER OS27
5,800,000₫
máy hái chè
MÁY HÁI THU HOẠCH CHÈ OCHIAI GX35
11,500,000₫
máy hái chè
Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram Youtube Twitter Printerest TOP